Muzdarip nedir?

Muzdarip "Izdıraplı, acı çeken" anlamlarına gelirken Muzdarip etmek deyimi "ızdırap vermek, üzmek" anlamlarına gelmektedir.

Muzdarip kelimesinin cümle içerisinde kullanımı

Geçirdiğiniz kazadan dolayı muzdaribim.

Dış Bağlantılar

Muzdarip kelimesi ile ilgili şiirler

Son eklenenler